Клампа за рототоми

Клампа за рототоми
Клампа за рототоми
Тази клампа стои върху холдера за рототоми,
като притяга шината (релсата) към холдера.
Клампата е комплект от метална планка с болт към нея.

Клампата е нова.

Цена – 12 лв

error: Content is protected !!