Уважаеми клиенти, всички цени в страницата са с включен ДДС. Стоките с отметка за наличност поръчани до 16.00ч. се обработват и изпращат с куриер в същия ден. Поръчките изпращаме с куриери Спииди и Еконт.
Продуктите се заплащат на куриера при доставянето им на посоченият адрес. Всички пратки с наложен платеж от страна на ТУИНС ГРУП ЕООД се изпращат с услугата Пощенски паричен превод!
ВАЖНО! При заплащането на наложения платеж потребителя трябва да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. В случай на издаване на фактура за стойността на пратката, фактурата ще присъства на хартиен носител вътре в пратката, като за нейното осчетоводяване потребителя трябва задължително да изиска от куриера разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж и да я прикрепи към фактурата!

Клиент, поръчал стока през електронния магазин и получил същата с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, след като вече тя му е доставена в следните случаи:
– При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени.
– Не е спазен предварително уговорения срок за доставка.
– Доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента.
– Цената не съответства на първоначално оферираната.
– При условията на чл.69,ал.3 от ЗЗППТ.

Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Ако при получаването на пратката, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано състоянието на пратката и нейната опаковка. Ние няма да приемем рекламация в случай, че клиент приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената сума в следните случаи и срокове:
– Ако по време на експлоатация прояви дефекти, предвидени като гаранционни.
– В случаите, предвидени в чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ.

Рекламации се приемат в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, или в 14-дневен срок от получаването на стоката. При договор за продажба от разстояние (он-лайн поръчки) потребителят има право да се откаже от договора по силата на чл.55 ал.1 от ЗЗП, като разходите по обратното транспортиране на стоката са за сметка на потребителя. Стоката трябва да се върне в оригинална ненарушена опаковка,неизползвана и придружена с разписката за пощенски превод. Платената сума на потребителя за стоката се връща с банков превод по съответна банкова сметка на потребителя! Електронни елементи и резервни части не подлежат на гаранционни претенции. Гаранция за тях се поема само в случай, че са заложени в апаратура, ремонтирана от сервизни специалисти в оторизиран сервиз. Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя или вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове. Транспортните разходи до сервиза са за сметка на клиента.

С прочитането на тези условия и впоследствие използването на електронния магазин за покупки, Вие като клиент безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля не използвайте магазина.

Ако имате други въпроси се свържете с нас чрез посоченият телефон за връзка или чрез формата за контакти.